กรุงไทยการไฟฟ้า
 
 
HOME > FOOD STYLIST BLOGS
d
Post by WEE Nutritionist
on 5/29/2014 11:29:51 AM
ขนมไทย ขึ้นชื่อด้านความประณีตละเอียดอ่อน แต่ปริมาณแคลอรี่ก็ดูจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับคนรักขนมหวาน
 
 
Passion for fruit
Theme Decoration