กรุงไทยการไฟฟ้า
 
 
HOME >> TERMS & CONDITION

เงื่อนไขการใช้บริการ
กิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์ www.sharp-weeclub.com จัดขึ้นโดยบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้งานเว็บไซต์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอม
ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้แล้ว
1. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายของบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นรับแทนได้
4. คณะกรรมการจะขอตัดสิทธิ์การมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำผิดกติกาในทุกรูปแบบทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ทางทีมงานมีสิทธิ์ในการตรวจสอบ ในการลบรูปถ่ายที่ไม่เหมาะสม หรือข้อความที่ไม่สุภาพได้ทันที
    โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. คำตัดสินของ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. ทางทีมงานจะติดต่อกลับผู้ที่ได้รับของรางวัลไปทางอีเมลหรือโทรศัพท์มือถือของคุณตามที่ได้ลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์
9. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการส่งข้อมูลหรือความล้มเหลว
    ในการเก็บข้อมูล บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุขัดข้องดังกล่าว
 
 
Passion for fruit
Theme Decoration